Avond 20 – Familieopstellingen 12 november 2014

Klein en fijn. Zeven vrouwen en één man verschenen in Mr. Bean voor onze laatste familieopstellingenavond van 2014. Een avond die in het teken kwam te staan van “verlangen”.

Genieten, nabijheid, verlangen om mezelf te zijn, acceptatie, vinden van balans, ontspanning, heerlijk één geheel en stilte, dat waren een paar van de laatste woorden waarmee deelnemers hun beleving van deze avond omschreven.

Een nest vol van verlangen

DOOR GERARD SMETS

Een vogel bouwt een nest, een spin weeft een net, een boom is geworteld. Zo is ook de mens ingebed en verankerd in de woning van zijn familiegeschiedenis. We zijn verbonden met ons familiesysteem of we willen of niet, zonder deze verbondenheid kan de mens niet bestaan.