Avond 20 – Familieopstellingen 12 november 2014

Klein en fijn. Zeven vrouwen en één man verschenen in Mr. Bean voor onze laatste familieopstellingenavond van 2014. Een avond die in het teken kwam te staan van “verlangen”.

Genieten, nabijheid, verlangen om mezelf te zijn, acceptatie, vinden van balans, ontspanning, heerlijk één geheel en stilte, dat waren een paar van de laatste woorden waarmee deelnemers hun beleving van deze avond omschreven.

Avond 19 – Familieopstellingen 6 oktober 2014

Wow. Na een lange zomerpauze was het team van Opstellingen Amsterdam weer helemaal klaar voor een avondje met diepe gevoelens en nieuwe inzichten. En wonder boven wonder sloten Gerard, Lies en Tura deze avond voor het eerst sinds drie jaar af binnen de geplande tijd, terwijl de intensiteit van de opstellingen enorm was! 😀

16 vrouwen en 3 mannen waren erbij en zij spraken zich op het eind helder uit: liefde, ontroering, nederigheid, warmte, avondgebedje, zachtheid, dankbaar en geraakt… zomaar een paar van de prachtige typeringen.

Avond 17 – Familieopstellingen 17 februari 2014

8 mooie vrouwen en 2 mooie mannen brachten samen een sfeer vol vertrouwen en zachtheid tijdens onze eerste avond van 2014 met familieopstellingen.
Op een nieuwe plek: Mr. Bean op de Ceintuurbaan in Amsterdam.
Lies en Tura begeleidden de opstellingen waarvoor de deelnemers lootjes mochten trekken.

Dag 2 – Familieopstellingen 17 maart 2013

Rondom een rood-oranje boeket met pompoenrozen begon de tweede hele dag van Opstellingen Amsterdam met een kring van 10 deelnemers:  7 vrouwen en 3 mannen. Al spoedig bleek dat 13 mensen (inclusief het opstellende team) samen – in een bedding van veiligheid, vertrouwen én humor – van systemisch werk een warmhartig toonbeeld van “levend zijn” kunnen maken.

Avond 7 – Familieopstellingen 28 januari 2013

13 vrouwen en 7 mannen waren in de grote BounceSpace-zaal stil getuige van twee opstellingen waarin het “ontbreken” een grote rol speelde: contact krijgen, gezien worden, gewaardeerd en gehoord worden, op de juiste plek binnen het familiesysteem staan.
Van heinde en verre kwamen de deelnemers… uit Purmerend, Hilversum, Arnhem… zelfs vanuit Duitsland. 

Avond 6 – Familieopstellingen 12 november 2012

De kring in de BounceSpace-zaal was indrukwekkend groot: 20 vrouwen en 4 mannen zagen 2 opstellingen waarin het voelen centraal bleek te staan. Waarin de richting van ‘de klus die nog geklaard dient te worden’ langzaam maar zeker geopenbaard werd. Veel afwachten… aftasten… stapje voor stapje…

Avond 5 – Familieopstellingen 15 oktober 2012

14 vrouwen en 5 mannen waren in BounceSpace stille getuigen van 2 indrukwekkende opstellingen waarin wederom duidelijk werd dat liefde de grote spil is in het leven van ieder mens. En dat er weliswaar veel gebeurtenissen bestaan die het stromen van die liefde behoorlijk kunnen hinderen, maar dat deze wonderlijke kwaliteit daaronder altijd aanwezig blijft, en – eenmaal vrij – wezenlijk onaangetast blijkt.

Wat betekent uitsluiting in een familiesysteem?

DOOR TURA GERARDS

Wanneer het lot van een familielid niet door elk familielid wordt geacht en de betreffende persoon niet wordt geëerd als deel uitmakend van de familie… dan spreken we in systemisch werk van ‘uitsluiten’ of ‘buitensluiten’.

Een voorbeeld 

Wat is een verstrikking in systemisch werk?

DOOR TURA GERARDS

Leden van een familie hebben behalve genetisch ook systemisch met elkaar te maken.
Samen vormen ze een lotsgemeenschap.
Anders gezegd: de leden van een familie hebben ‘binding’ met elkaar en van de meeste van die bindingen zijn zij zich onbewust.

Avond 3 – Familieopstellingen 18 juni 2012

Roze pioenrozen op een rijk gedekte tafel zagen op het eind van de avond dat het schaaltje met vers fruit helemaal leeg was en het schaaltje met chocoladebrokken bijna! 😀 Ook de zoute koekjes, pepermuntjes, koffie, thee en water met citroen/munt verwenden de 16 warmhartige deelnemers aan onze derde avond met familieopstellingen en meer.

Avond 1 – Familieopstellingen 23 april 2012

Het was volle bak: 26 deelnemers aan onze eerste avond.
Bekenden en onbekenden, van binnen en buiten Amsterdam.
En ineens op sokken… want de zaal heeft een schoenen-uit-regel! 🙂

Gerard opende met een gedicht van Jalaluddin Rumi (1207-1273), hier op verzoek weergegeven:

Een nest vol van verlangen

DOOR GERARD SMETS

Een vogel bouwt een nest, een spin weeft een net, een boom is geworteld. Zo is ook de mens ingebed en verankerd in de woning van zijn familiegeschiedenis. We zijn verbonden met ons familiesysteem of we willen of niet, zonder deze verbondenheid kan de mens niet bestaan.

Wat systemisch werk met mij doet

DOOR GERARD SMETS

Alleen de naam al ‘systemisch werk’ bracht me in verwarring. Hoezo ‘systeem’ – dat past helemaal niet, wil je ‘out of the box’ denken? Totdat ik later ontdekte dat dit hiervoor juist een heel krachtige methode is!
Een opstelling maakt de draden van het spinnenweb van het systeem waar jij deel van uit maakt zo zichtbaar. Je ziet dan opeens helder hoe de lijnen lopen en de verstrikkingen… en waar de ruimte zit.

Hoe herken je signalen uit je Onbewuste?

DOOR TURA GERARDS

Is ons Onbewuste – dus zonder dat we het weten en bemerken – een opslagplaats vol oude herinneringen en ervaringen?
Worden alle indrukken en gevolgen daarvan op fysiologisch, psychologisch en neurologisch gebied in het Onbewuste bewaard?
En kun je dat alles weer oproepen?
Kun je dat makkelijk zelf of… gaat dat makkelijker door iets van buitenaf?

Representant zijn in een opstelling… hoe gaat dat?

DOOR TURA GERARDS

Veel opstellingen draaien rondom het gezin van herkomst.
Moeder of vader, of zus, of broer, of opa of oma: je kunt bij een opstelling uitgenodigd worden om te fungeren als representant voor iemand uit een voor jou onbekende familie. Je staat dan voor die persoon. De opstelling-aanvrager zal jou en andere “familieleden” een plaats in de ruimte geven. Soms representeer je geen persoon maar een helpende kracht, een geheim of iets onbekends.