Avond 9 – Familieopstellingen 25 maart 2013

Het beschikbare vloeroppervlak in de grote zaal van BounceSpace was kleiner dan ooit… en zo was (toevallig?) ook de groep deelnemers aan onze negende avond met familieopstellingen en ander systemisch werk. Het paste precies. 🙂
Tien vrouwen en vier mannen waren getuigen van 2 opstellingen waarin sterke en moeilijk te pakken verlangens een hoofdrol gingen spelen.

Waarom een systemische opstelling een toeschouwer of representant kan raken

DOOR GERARD SMETS

Wat we vaak horen is: “Ik ben zo geraakt door deze opstelling”.
En zo werkt het soms ook – er zijn veel verschillen in onze mensenlevens en we hebben ook zo veel paralellen. Soms hoor je iemand een verhaal vertellen en denk je: dat herken ik… dat had ik ook zo kunnen zeggen, dat lijkt mijn verhaal wel.

‘Als we verzoening blijven uitsluiten, is herdenking slechts prolongatie van slachtofferschap’

DOOR GERARD SMETS

Ontroering overviel me toen ik het verbannen gedicht ‘foute keuze’ van de 15-jarige Auke Siebe Dirk las. Wat als de Duitsers de oorlog in hun voordeel hadden geslecht? Was de oom van Auke Siebe Drik dan nu als held geëerd? Wat als de wind anders had gestaan? Het liet me denken aan de ‘ wind van het lot’ uit Bert Hellinger’s boek ‘ ‘De verborgen dynamiek van Familiebanden’.

Avond 1 – Familieopstellingen 23 april 2012

Het was volle bak: 26 deelnemers aan onze eerste avond.
Bekenden en onbekenden, van binnen en buiten Amsterdam.
En ineens op sokken… want de zaal heeft een schoenen-uit-regel! 🙂

Gerard opende met een gedicht van Jalaluddin Rumi (1207-1273), hier op verzoek weergegeven:

Een nest vol van verlangen

DOOR GERARD SMETS

Een vogel bouwt een nest, een spin weeft een net, een boom is geworteld. Zo is ook de mens ingebed en verankerd in de woning van zijn familiegeschiedenis. We zijn verbonden met ons familiesysteem of we willen of niet, zonder deze verbondenheid kan de mens niet bestaan.

Wat systemisch werk met mij doet

DOOR GERARD SMETS

Alleen de naam al ‘systemisch werk’ bracht me in verwarring. Hoezo ‘systeem’ – dat past helemaal niet, wil je ‘out of the box’ denken? Totdat ik later ontdekte dat dit hiervoor juist een heel krachtige methode is!
Een opstelling maakt de draden van het spinnenweb van het systeem waar jij deel van uit maakt zo zichtbaar. Je ziet dan opeens helder hoe de lijnen lopen en de verstrikkingen… en waar de ruimte zit.

Representant zijn in een opstelling… hoe gaat dat?

DOOR TURA GERARDS

Veel opstellingen draaien rondom het gezin van herkomst.
Moeder of vader, of zus, of broer, of opa of oma: je kunt bij een opstelling uitgenodigd worden om te fungeren als representant voor iemand uit een voor jou onbekende familie. Je staat dan voor die persoon. De opstelling-aanvrager zal jou en andere “familieleden” een plaats in de ruimte geven. Soms representeer je geen persoon maar een helpende kracht, een geheim of iets onbekends.