‘Als we verzoening blijven uitsluiten, is herdenking slechts prolongatie van slachtofferschap’

DOOR GERARD SMETS

Ontroering overviel me toen ik het verbannen gedicht ‘foute keuze’ van de 15-jarige Auke Siebe Dirk las. Wat als de Duitsers de oorlog in hun voordeel hadden geslecht? Was de oom van Auke Siebe Drik dan nu als held geëerd? Wat als de wind anders had gestaan? Het liet me denken aan de ‘ wind van het lot’ uit Bert Hellinger’s boek ‘ ‘De verborgen dynamiek van Familiebanden’.