Familieopstellingen

“Er is een zware last van mijn schouders gegleden”
Meer rust en richting in je leven

Opstellingen Amsterdam biedt jou de mogelijkheid opnieuw te kijken naar jouw leven, de plek die je ingenomen hebt en de richting waarin je gaat. Dat doen we door middel van de bijzondere en invloedrijke FAMILIEOPSTELLINGEN. Door je familie en thema’s uit je familiegeschiedenis in de ruimte op te stellen met representanten worden de krachten die spelen op een nieuwe manier zichtbaar en voelbaar gemaakt. 

Je kunt alle thema’s en problemen uit een mensenleven verhelderen door middel van een opstelling. Bijvoorbeeld:

 • Botert het na jaren nog steeds niet met je moeder of je vader? Zijn er telkens weer conflicten?
 • Voel je je altijd afhankelijk van de mening en goedkeuring van anderen?
 • Word je nog steeds niet geaccepteerd door je schoonfamilie? 
 • Of ben je vaker dan de meeste andere mensen ziek? Ontbreekt het je onverklaarbaar vaak aan kracht?
 • Vind je het moeilijk om vriendschappen en relaties aan te gaan, en gezond te houden?
 • Heb je hardnekkige neigingen in je (angsten, onrust, fysieke ongemakken, ongewenst gedrag, depressies) waarop je tot nu geen vat hebt kunnen krijgen?
 • Ben je bang om fouten te maken?
 • Hebben thema’s als leven en dood, schaamte en schuld in jouw familie een meer dan normale invloed op het leven van jouw gezin? Zijn er geheimen in de familie die zwaar drukken op de normale gang van zaken in je dagelijkse leven?
 • Zijn er in jouw familie mensen over wie niet meer gesproken mag worden? 

Hoe gaat zo’n opstelling? Wat kun je met een opstelling? Wat levert zo’n ervaring jou op?

Voor de vraagsteller levert een opstelling:

 • je eigen plek (terug)vinden en een nieuw gevoel krijgen voor de richting waarin je kunt gaan
 • verlossing van verstrikkingen en beklemmingen
 • de mogelijkheid om zonder veel te praten aan een thema/probleem te werken
 • een beter gevoel bij dingen die gebeurd zijn; met een ander gevoel “in je eigen systeem staan”
 • het ontdekken van nieuwe doelen en nieuwe mogelijkheden
 • meer rust, meer richting, meer ontspanning voor jezelf én voor de belangrijke mensen om je heen
 • nieuwe inzichten in de manier waarop mensen in een systeem hun plek en weg zoeken
 • nieuw inzicht in de manier waarop gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben
 • veel resultaat met relatief weinig inspanning
 • lange nawerking van de opgedane bewuste en onbewuste indrukken  

Als deelnemer op onze avonden kun je:

 • in de opstelling van anderen soortgelijke problematiek uit je eigen systeem herkennen en kunnen invoelen
 • in één blik helder krijgen en begrijpen hoe krachtig een bijzondere gebeurtenis het leven in een systeem kan sturen
 • boeiende mensen ontmoeten
 • eventueel ervaring opdoen om representant te zijn en zo een opstelling van binnenuit te ervaren
  (N.B.: als representant in een opstelling staan is een bijzondere en leerzame ervaring! Maar je mag een verzoek altijd weigeren wanneer dat beter voor je voelt. Zie ook: representant zijn)

Hoe gaat een opstelling? Wat gebeurt er precies?

 1. Elke opstelling begint met de vraagsteller die in een paar woorden aan de opstellingbegeleider vertelt wat het onderwerp is (het probleem) en wie of wat daarmee te maken heeft. Het kan betrekking hebben op:
  = familie- en gezinsperikelen
  = problemen met de kinderen
  = verwikkelingen met de partner
  = problemen bij het huidige werk
  = het zoeken naar ander werk
  = kwesties rondom gezondheid
 2. Dan zoekt de vraagsteller in het publiek een representant voor zichzelf. De representant zal in de opstelling zijn of haar eigen gevoelens en neigingen als leidraad nemen zonder erover te oordelen of eraan te twijfelen.
 3. Dan worden er ook anderen uitgenodigd door de vraagsteller om bijvoorbeeld de plaats van de moeder in te nemen, of van de vader, of van een collega of leidinggevende, of van een of ander belangrijk aspect (angst, liefde, creativiteit, gemis, etc.).
 4. Vervolgens geeft de vraagsteller alle representanten een plek in de ruimte. Daarbij zijn de onderlinge afstanden belangrijk, evenals de kijkrichting. De begeleider vraagt wat iedere representant ervaart en nodigt representanten eventueel uit tot veranderingen van plaats en kijkrichting. De vraagsteller neemt buiten de opstelling plaats en maakt zo alle gebeurtenissen van de representanten mee. De begeleider voegt eventueel nieuwe representanten toe.
 5. Wanneer er in de opstelling een duidelijk en helder beeld is ontstaan, kan de vraagsteller “in het systeem stappen” in plaats van de representant en zo nog meer gewaarwordingen krijgen.